Dat was de vraag die de VRT aan de kijkers stelde in de
rit naar de Mûr-de-Bretagne, op 70km van de eindstreep wel te verstaan.

Bij het horen van deze strik(?)vraag was mijn belangstelling
gewekt door twee dingen: 1) hoe zou wielerminnend en –kennend Vlaanderen hierop
antwoorden, en 2) wie zijn de mensen die zulke vragen uitvinden, stellen en
becommentariëren?

De stemming gebeurde klaarblijkelijk via sms; normaliter
verdient de VRT daar ook nog een cent aan. Maar wie geeft er nu geld om op een
vraag te antwoorden waarvan het antwoord enkel een volmondig “ja” kan zijn: ja,
Gilbert kan die rit verliezen. Blijkbaar hebben meer dan vijfduizend Vlamingen
daarvoor tot nader order geld veil. Straf, vooral in crisistijd.

Maar het wordt nog beter:
ongeveer drieduizend Vlamingen sturen de ondervragers een “nee”, zoals in “Neen,
Gilbert kan die rit niet verliezen!!!” Ligt het aan het onderwijs? Ligt het aan
de welvaart? Aan de verzorgingsstaat? Moeten we slachtofferhulp inschakelen? Hoe
dan ook, dit zegt iets over onze samenleving als 60% van de vrijwillige medespelers
een antwoord geven dat, niet alleen op basis van logica en van statistiek, maar
ook op basis van doodgewoon gezond verstand, tot de categorie “absolute onzin” behoort.

Dat brengt me tot de vraagstellers. Dit soort van onderzoek
heeft wellicht zijn plaats in een psychologisch of neurologisch laboratorium.
Terwijl de laatdunkende arrogantie van de huidige generatie VRT journalisten
naar hun hedendaags kijkerspubliek geen verdere toelichting behoort, is dit
soort van schizofrene manipulatie toch wel wraakroepend. Uiteraard is het niet
makkelijk om gedurende drie uur interessant nieuws over de koers te brengen – vooral als het in de sterren geschreven staat dat een sprinter “moet” winnen –
maar het verdient aanbeveling om de reportage in te korten (en belastinggeld te sparen), eerder dan kijkers
te kijk te zetten, en er wellicht nog wat schaamteloos geld uit te slaan!

Egidius, Fred De Bruyne en Mark Van Lombeek waar zijn
jullie gebleven?

Grim(m)burger, 6 juli 2011