Blog Image

inter lineas

Vom Westen nichts neues ...?

Zin en onzin, gebundeld

Kerstmis in de tang

Grimburgse Sprokkels Posted on Tue, December 24, 2013 22:49:06

Als we Martine Tanghe, VRT nieuws, moeten geloven dan is Kerstmis een heidens en, och ja, ook christelijk feest… dat nu ook in het Verre Oosten wordt gevierd! Potsierlijk toch, Kerstmis een heidense feest: er zijn geen grenzen meer aan de dagelijkse disinformatie.

Als God bestaat is die uitspraak godslastering van de VRT, die dit soort van misleidende kul op het scherm brengt, en als God niet bestaat is het doodgewone volksverlakkerij: geen enkele bron verwijst naast Kerstmis als een heidens feest!!

Dat de moderne heidenen (wellicht voornamelijk tomeloze hedonisten) ondertussen ook Kerstmis hebben geadopteerd om mee te feesten, is een zeer recent gegeven. Dat de opzettelijke misleiding van de VRT, en Westerse nieuwsmedia in het algemeen, ten aanzien van het Christendom (en zijn traditionale waarden en ethiek) tot de norm in nieuws “broadcasting” is verheven, ook dat staat inmiddels buiten kijf…! Orwell had nooit kunnen denken dat “de vrije media” niet de ontmaskeraars, doch eerder de handlangers en makers (!), van de “Newspeak” zouden worden….

Wordt het geen tijd dat onze “nationale omroepen” terug enkel nieuws verstrekken in plaats van feiten en gebeurtenissen te interpreteren en manipuleren?

Grimbergen, 24 december 2013,Electrawinds & Tecteo

Grimburgse Sprokkels Posted on Fri, December 20, 2013 10:07:14

Als het van de Waalse PS (en van het mangement van Electrawinds, sic) afhangt, dan wordt het Vlaamse groenstroombedrijf gered door … Tecteo, die Waalse intercommunale die zijn CEO, ook zittend burgemeester van Ans, evenveel betaalt als Belgacom aan de opvolger van Bellens. En, als toemaatje, vindt de sp-a dat voorstel, op het eerste zicht, evenmin hemeltergend; allen één grote familie en allemaal ten dienste van de gewone man.

Vandaag lezen we in de kranten dat het Rekenhof de Waalse schuld tweemaal hoger inschat dan het Gewest zelf aangeeft. Daarenboven wordt door de hofrekenaars in onbedekte termen gesteld dat de boekhouding van dit Gewest “niet voldoet aan de principes van regelmatigheid, eerlijkheid en getrouw beeld”. Moet er nog meer wind zijn?

Als Belgische belastingbetaler, uiteraard braaf solidair met eigen landgenoten en, als rijke Europese burger, in een solidair corset geduwd met continentgenoten, kan u zich terecht afvragen hoe u en uw kinderen – de burgers van ons klein land – dit alles in de komende decennia aan… de banken (natuurlijk) zullen terugbetalen! Onze gemeenschappelijke privéspaarpot van 290 miljard zal ongetwijfeld goed van pas komen.

Het is duidelijk dat onze Belgische democratie op volle toeren draait en dat de financiële machinatie er, zonder zichtbare moeite, gelijke tred mee houdt.

Grimbergen, 20 december 2013Fin de Régime Symptomen

Grimburgse Sprokkels Posted on Tue, December 03, 2013 11:08:07

Het konijn is uit de hoed en heeft niet één maar twee stadions gebaard.

Als blatante ongeloofwaardigheid een symptoom is van het einde van een régime, dan is de beslissing (en berichtgeving) over “het nieuw stadion in Brussel” een duidelijk ijkpunt.

Inderdaad, na maanden van twijfel, onzekerheid en getwist over een nieuw (Euro)stadion op parking C, waarbij economische factoren wellicht even belangrijk waren als puur politiek getouwtrek, is de kogel door de kerk. Niet één, maar twee stadions worden ons voorgespiegeld: een fata morgana van het zuiverste gehalte!

Als men zelfs voor een voetbalstadion – mét de actieve medewerking van de grootste voetbalclub van België – niet uit de cijfers geraakt, hoe gaat men dan een atletiekstadion financieren? Hoopt men dat de atletiekverenigingen van Vilvoorde, White Star en Grimbergen het nieuwe gebouw zullen laten vollopen? Of vermoedt men dat Freddy Thielemans, seffens ex-burgemeester van Brussel en straks wellicht commissaris-generaal van de Heyselvakte, toegang heeft tot en de hand kan leggen op noodzakelijke en welgekomen fondsen, daarin bijgestaan door de politieke consuls en baronnen die de stad rijk is?

Hoe dan ook, als de overheid niets bijdraagt tot de bouw van een voetbalstadion zal het geen sinecure worden om een economisch rendabel project uit de grond te stampen, zelfs niet als RSCA al zijn matchen op parking C gaat spelen. Vooropstellen dat er, zonder zware overheidsgelden, tegen 2020 ook een atletiekstadion (welke grasmat men zich daarbij ook moge voorstellen) is je reinste volksverlakkerij.

Dat Brussel daarin het voortouw neemt, wekt de indruk dat de “fin de régime” evolutie daar het verst gevorderd is.

Grimbergen, 3 december 2013VRT & Objectiviteit

Grimburgse Sprokkels Posted on Sun, December 01, 2013 20:43:33

Vanmorgen berichtte de VRT Radio met dagelijkse plichtsbewustheid omtrent de actualiteit. Belgen verwachten van de openbare omroep (van oudsher) redelijk wat objectiviteit. Dat is per definitie zo want ze betalen ervoor, allemaal samen. Daarenboven hebben de nieuwsbrengers zichzelf, wellicht sinds de opkomst van CNN in de tachtiger jaren, stelselmatig gedrapeerd met het aureool van “objectieve waarheid”. De marketing daartoe kost wellicht meer dan de nieuwsgaring.

Vanochtend kregen we een nieuw staaltje van journalistieke kunde bij de VRT. “Uit alle uithoeken van Oekraïne zijn tienduizend(en) mensen afgezakt naar Kiev om te betogen tegen de beslissing van President Yanukovich om het verdrag met de Europese Unie niet te ondertekenen”, luidde het bericht. Wow! Kort en bondig, gebundeld en krachtig: communicatie met een grote “C”, de schone (EU) en het beest (Yanukovich)

Ware het niet …., ware het niet dat dit een fijn-verwrongen waarheid is die, eerst en vooral, blijkbaar moet echoën wat “het Westen” wil gezegd hebben. Inderdaad, met deze subtiele manipulatie van de werkelijkheid worden de volgende feiten voor ons verborgen: 1) het Oekraïense parlement heeft, democratische meerderheid tegen minderheid, vorige week het verdrag met de EU verworpen en dus, 2) voert Yanukovisch uit wat de grondwet voorschrijft, 3) de oostelijke helft van Oekraïne zal wellicht ‘in uiterst kleine getale’ afgezakt zijn, want het is redelijk ver van Kiev en, belangrijker nog, de “oppositie” heeft er in feite geen voet aan de grond! (Dat het Westen van Oekraïne, met zijn straatarme boeren, liever bij de EU aansluit dan het Oosten, met zijn eerder industriële sectoren, is een onderwerp dat in de Westerse media helemaal niet aan bod komt.)

De boodschap die de Westerse pers, zowel de publiek gefinancierde als de andere, van hun broodheren moet brengen is duidelijk: de wil van het volk wordt door Yanukovich straal genegeerd. Hoeveel percent van Oekraïne betoogt er tegen de beslissing van het parlement? Een zeer kleine fractie – om het met de woorden van beroemde wielrenners te zeggen: zero komma zero zero zero vijf!

De redactie van de VRT zal zelf best weten of dit moedwillige manipulatie, dan wel pertinente onkunde is. Wie er druk uitoefent om het nieuws te manipuleren, dan wel wie tweederangsjournalistiek promoveert, blijft, strikt gesproken, voor de buitenstaanders voorlopig een raadsel.

Grimbergen, 1 december 2013YEP, NOP, WA?, DA!

Grimburgse Sprokkels Posted on Fri, April 12, 2013 10:11:39

Op 12 april 2013 bericht De Morgen dat het theoretisch
rijexamen in “eenvoudigere taal” moet. Daar kan ik inkomen want het
kluwen van regeltjes, signalen en assumpties van de hedendaagse verkeerswetgeving is in geen taal meer te vatten.

Groot wordt mijn verbazing als ik lees dat “een
nat wegdek” te moeilijk is!? Wel verstaanbaar is “als het
regent”. En wanneer moet ik dan mijn ruitenwissers aanzetten?

“Welke toebehoren worden gebruikt om een wiel te
vervangen?” wordt omgetoverd tot “Hoe vervang je een wiel?”. Wat bedoelt u? Ik
heb een moderne auto en vervang geen wiel, want ik heb slechts vier wielen
en bezit geen reservewiel! Maar ik vraag me wel af hoe die spuitbus werkt! Swat (*).

Dat (min of meer) nauwkeurig spreken, en het daarbij
horend redeneringsvermogen, als oubollig wordt afgedaan in dit land, daarvan
moesten we niet meer overtuigd worden. Dat de gemiddelde woordenschat verlaagd
moest worden tot zeshonderd woordjes komt toch als een verrassing.

Tot slot, enkele vragen ten gronde: 1) gaan we de
wegcode ook in makkelijke taal herschrijven zodat de vragen duidelijk gespiegeld
zijn aan de basisteksten? En, 2) als “nat wegdek” en
“toebehoren” moeilijke woorden zijn geworden, is er dan iets mis met
ons onderwijs?

Grimbergen, 12 april 2013

(*) ook soms “soit” geschrevenKan Gilbert de rit verliezen?

Grimburgse Sprokkels Posted on Wed, July 06, 2011 18:39:32

Dat was de vraag die de VRT aan de kijkers stelde in de
rit naar de Mûr-de-Bretagne, op 70km van de eindstreep wel te verstaan.

Bij het horen van deze strik(?)vraag was mijn belangstelling
gewekt door twee dingen: 1) hoe zou wielerminnend en –kennend Vlaanderen hierop
antwoorden, en 2) wie zijn de mensen die zulke vragen uitvinden, stellen en
becommentariëren?

De stemming gebeurde klaarblijkelijk via sms; normaliter
verdient de VRT daar ook nog een cent aan. Maar wie geeft er nu geld om op een
vraag te antwoorden waarvan het antwoord enkel een volmondig “ja” kan zijn: ja,
Gilbert kan die rit verliezen. Blijkbaar hebben meer dan vijfduizend Vlamingen
daarvoor tot nader order geld veil. Straf, vooral in crisistijd.

Maar het wordt nog beter:
ongeveer drieduizend Vlamingen sturen de ondervragers een “nee”, zoals in “Neen,
Gilbert kan die rit niet verliezen!!!” Ligt het aan het onderwijs? Ligt het aan
de welvaart? Aan de verzorgingsstaat? Moeten we slachtofferhulp inschakelen? Hoe
dan ook, dit zegt iets over onze samenleving als 60% van de vrijwillige medespelers
een antwoord geven dat, niet alleen op basis van logica en van statistiek, maar
ook op basis van doodgewoon gezond verstand, tot de categorie “absolute onzin” behoort.

Dat brengt me tot de vraagstellers. Dit soort van onderzoek
heeft wellicht zijn plaats in een psychologisch of neurologisch laboratorium.
Terwijl de laatdunkende arrogantie van de huidige generatie VRT journalisten
naar hun hedendaags kijkerspubliek geen verdere toelichting behoort, is dit
soort van schizofrene manipulatie toch wel wraakroepend. Uiteraard is het niet
makkelijk om gedurende drie uur interessant nieuws over de koers te brengen – vooral als het in de sterren geschreven staat dat een sprinter “moet” winnen –
maar het verdient aanbeveling om de reportage in te korten (en belastinggeld te sparen), eerder dan kijkers
te kijk te zetten, en er wellicht nog wat schaamteloos geld uit te slaan!

Egidius, Fred De Bruyne en Mark Van Lombeek waar zijn
jullie gebleven?

Grim(m)burger, 6 juli 2011Zonnigste Maart, een VRT Aprilvis?

Grimburgse Sprokkels Posted on Fri, April 01, 2011 22:52:41

Vandaag kondigt de VRT (op teletekst) aan dat de maand maart met 204u13m de zonnigste maand maart is in de geschiedenis van ons land. Meestal wordt bij zulke records vermeld “sinds de waarnemingen begonnen”. Dat soort van uitleg is in de twitter journalistiek echter naar de prullenmand verwezen, tot spijt van wie het …

Feit is dat 204u13m absoluut geen recordmaand is. Wie weet was het een APRILVIS! Om dat te verifiëren hoef je enkel de website van het KMI te raadplegen. De zonnigste maart in de boeken van dit geijkte instituut was …. (tromgeroffel) … maart 1931 met 214 uur. Op zich zal het ons geen zorg wezen, maar voor een “huis van vertrouwen”, waar de weerexperten elke dag over de vloer komen, is het toch wel een blamage, … tenminste voor zover het geen aprilgrap was.

Een grap was het duidelijk niet. Wellicht is dit echter één van de vele symptomen van de eeuw van de onnauwkeurigheid (gevoed door tijdsdruk en onwetendheid) waar men de bronnen niet “checkt”, vooral niet als het gevonden nieuws “leuk” is, zoals meer en nieuwe records. Nog erger zou het worden indien de jeugdige journalisten-in-spe en teletekst redacteurs vinden dat records enkel tellen gedurende hun eigen leven …

Bij de moderne media moet men, wat dat betreft, van niets versteld staan. De laatste suggestie is trouwens niet zomaar uit de lucht gegrepen want in de tijd waarin de horizon van de geschiedenis met duizelingwekkende snelheid naar het heden wordt verlegd, en kennis van het verleden achter een Wikipedia klik verborgen zit, heeft zelfs het wetenschappelijke KMI zich niet onbetuigd gelaten!

Immers, als je op de KMI website zonder nadenken naar de maandgegevens kijkt dan staat er, zwart op wit, dat maart 2011 de zonnigste is. Indien je dat, op basis van enige ervaring of gewoon op gevoel, verbazend zou vinden, en het scherm wat nader bekijkt dan bemerk je ook een lijn “Huidige maand (oude referentieperioden)” … dat zijn wellicht enkel de records voor de ouderen onder ons?!

De ontgoocheling is groot: zelfs Frank en Sabine kunnen de neiging niet onderdrukken om de geschiedenis geweld aan te doen: zij hebben blijkbaar niet alleen beslist om de referentieperiodes voor “normale waarden” te herschikken naar 1981-2010, zij hebben ook alle vorige records gewoon van de tabellen geveegd. Swoop, weg, abrakadabra! Terwijl het eerste begrijpelijk en verdedigbaar is, is het tweede doodgewone nonsens ….

Gaan de wielerreporters ons straks ook vertellen wie recordhouder is van overwinningen van de Ronde van Vlaanderen … sinds 1981? En wie de snelste Ronde heeft gereden sedert het invoeren van de oortjes? Met wat onschuldig gegoochel wordt Leterme straks de langstdienende premier van België, ook al was hij grotendeels een (af)lopende zaak!

Grimburger, 1 april 2011

P.S. – De ontreddering is vanochtend compleet: in haar laatavond weerpraatje van 1 april heeft zelfs Sabine op haar dooie gemak verklaard dat maart 2011 inderdaad een record is (er heel serieus aan toevoegend dat het record van 2003 – sic – werd gebroken). Wellicht is de tijd gekomen om te eisen dat de job van TV weermens enkel open staat voor wetenschappers geboren na 1981? Dag Frank, dag Sabine!Kameraad Chodorkovsky

Grimburgse Sprokkels Posted on Fri, December 31, 2010 10:29:42

Om vandaag in westerse nieuwsberichten nog te achterhalen waarom Chodorkovsky in de nor zit moet je zeer diep graven, en dan nog!

Ter herinnering: ook de “verdedigers” van Chodorkovsky betwisten niet dat hij vele miljarden dollars (27 volgens de aanklager) heeft gestolen van het Russische volk/staat. Dat hij precies dàt geld ging gebruiken om zichzelf exclusieve politieke macht in Rusland te kopen, dat staat evenmin ter discussie.

Nochtans kiezen deze media ervoor om Kameraad Chodorkovsky af te schilderen als een halve heilige, die tsaar Putin ging opzij zetten en daarna de ideale democratie in Rusland zou installeren. Dat hij in de allereerste plaats een ereplaats verdient in de galerij van de wereldwijde witteboordencriminaliteit leest men nergens!?!

Hoe kunnen de democraten in deze wereld er voor zorgen dat de berichtgeving niet vervormd wordt door de onverkozen dictators van de media?Next »