Om vandaag in westerse nieuwsberichten nog te achterhalen waarom Chodorkovsky in de nor zit moet je zeer diep graven, en dan nog!

Ter herinnering: ook de “verdedigers” van Chodorkovsky betwisten niet dat hij vele miljarden dollars (27 volgens de aanklager) heeft gestolen van het Russische volk/staat. Dat hij precies dàt geld ging gebruiken om zichzelf exclusieve politieke macht in Rusland te kopen, dat staat evenmin ter discussie.

Nochtans kiezen deze media ervoor om Kameraad Chodorkovsky af te schilderen als een halve heilige, die tsaar Putin ging opzij zetten en daarna de ideale democratie in Rusland zou installeren. Dat hij in de allereerste plaats een ereplaats verdient in de galerij van de wereldwijde witteboordencriminaliteit leest men nergens!?!

Hoe kunnen de democraten in deze wereld er voor zorgen dat de berichtgeving niet vervormd wordt door de onverkozen dictators van de media?