Vanmorgen berichtte de VRT Radio met dagelijkse plichtsbewustheid omtrent de actualiteit. Belgen verwachten van de openbare omroep (van oudsher) redelijk wat objectiviteit. Dat is per definitie zo want ze betalen ervoor, allemaal samen. Daarenboven hebben de nieuwsbrengers zichzelf, wellicht sinds de opkomst van CNN in de tachtiger jaren, stelselmatig gedrapeerd met het aureool van “objectieve waarheid”. De marketing daartoe kost wellicht meer dan de nieuwsgaring.

Vanochtend kregen we een nieuw staaltje van journalistieke kunde bij de VRT. “Uit alle uithoeken van Oekraïne zijn tienduizend(en) mensen afgezakt naar Kiev om te betogen tegen de beslissing van President Yanukovich om het verdrag met de Europese Unie niet te ondertekenen”, luidde het bericht. Wow! Kort en bondig, gebundeld en krachtig: communicatie met een grote “C”, de schone (EU) en het beest (Yanukovich)

Ware het niet …., ware het niet dat dit een fijn-verwrongen waarheid is die, eerst en vooral, blijkbaar moet echoën wat “het Westen” wil gezegd hebben. Inderdaad, met deze subtiele manipulatie van de werkelijkheid worden de volgende feiten voor ons verborgen: 1) het Oekraïense parlement heeft, democratische meerderheid tegen minderheid, vorige week het verdrag met de EU verworpen en dus, 2) voert Yanukovisch uit wat de grondwet voorschrijft, 3) de oostelijke helft van Oekraïne zal wellicht ‘in uiterst kleine getale’ afgezakt zijn, want het is redelijk ver van Kiev en, belangrijker nog, de “oppositie” heeft er in feite geen voet aan de grond! (Dat het Westen van Oekraïne, met zijn straatarme boeren, liever bij de EU aansluit dan het Oosten, met zijn eerder industriële sectoren, is een onderwerp dat in de Westerse media helemaal niet aan bod komt.)

De boodschap die de Westerse pers, zowel de publiek gefinancierde als de andere, van hun broodheren moet brengen is duidelijk: de wil van het volk wordt door Yanukovich straal genegeerd. Hoeveel percent van Oekraïne betoogt er tegen de beslissing van het parlement? Een zeer kleine fractie – om het met de woorden van beroemde wielrenners te zeggen: zero komma zero zero zero vijf!

De redactie van de VRT zal zelf best weten of dit moedwillige manipulatie, dan wel pertinente onkunde is. Wie er druk uitoefent om het nieuws te manipuleren, dan wel wie tweederangsjournalistiek promoveert, blijft, strikt gesproken, voor de buitenstaanders voorlopig een raadsel.

Grimbergen, 1 december 2013